• Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία “ MASTER PACK ” διαθέτει ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 1.100 m2 με φυλασσόμενο προαύλιο χώρο και Parking, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας, κτιρίου και εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Standards Διασφάλισης Ποιότητας, Αποθήκευσης και Συσκευασίας .

• Μηχανολογικός εξοπλισμός

Η Εταιρεία “ MASTER PACK ” έχοντας ως στόχο την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της, χρησιμοποιεί εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, τον οποίο εκσυγχρονίζει συνεχώς για την κάλυψη των αναγκών κάθε επιχείρησης - πελάτη της.

• Ανθρώπινο δυναμικό

Η συνεχής εκπαίδευση και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της “ MASTER PACK ”, διασφαλίζει τέλειο αποτέλεσμα και γρήγορους χρόνους παράδοσης.

• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείριση Ποιότητας, συμφώνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, για όλο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Περισσότερο…

 

Βασική μας φιλοσοφία είναι η διαρκή βελτίωση .

   
  © 2004 Master Pack Μ.Ι.Κ.Ε.
  All Rights Reserved.
 
Αρχική
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!